2020-07-06

Välkommen till Doktor Wahlunds Läkarmottagning i Enköping

– den personliga vårdcentralen!

Detta är en privat vårdcentral som har vårdavtal med landstinget och tillämpar samma avgifter och remissvägar som i den offentliga vården. Det är en modernt byggd och välutrustad rationell mottagning med stabil och erfaren personalstab. Vi sörjer för primärvården åt c:a 25% av Enköpings invånare och finns i norra delen av staden, lätt tillgängliga med bra kommunikationer. Vi arbetar kvalitetssäkrat och med stor patientomsorg.

 • Distriktsläkare
 • Distriktssköterska
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Barnavårdscentral ”Lille Skutt”
 • Diabetesmottagning
 • Inkontinensmottagning
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Sjukgymnast
 • Psykolog
 • Kurator
 • Arbetsterapeut
 • Ortopedtekniker
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Labratorium

Du är välkommen att lista dig hos oss!

Kontakta oss, eller fyll i Husläkarkansliets eller vårt eget formulär under punkten Listning.

Till toppen